Plecy

Zasoby

HomeZasoby

Standardy Edukacji Zdalnej do pobrania

Standardy Edukacji Zdalnej zostały wydane w postaci książkowej. Zapraszamy do pobrania poszczególnych wydań w formacie PDF:

STANDARDY:

Perspektywy:

ROLE:

WARIANTY:

Interaktywna mapa standardów

Interaktywna mapa standardów

Poniższa mapa to wizualizacja struktury standardów, która pozwala lepiej zorientować się w ich taksonomii i hierarchii.

Fiszki

Fiszki

Poniższe 10 pakietów fiszek służy głównie do pracy ze standardami. Ich zastosowanie zostało opisane dokładnie w kursie online.

Analiza wstępna

Fiszki służą do wstępnej autoanalizy organizacji szkoleniowej w kontekście sześciu głównych perspektyw.

Liderzy zmian

Fiszki służą do pracy ze przy formowaniu zespołów odpowiedzialnych za proces transformacji.

Warianty
Edukacji Zdalnej

Fiszki służą do pracy ze przy procesie analizy użyteczności dwunastu wariantów określonych w standardach.

Perspektywa
strategiczna

Fiszki służą do pracy ze standardami w ramach perspektywy strategicznej.

Perspektywa metodyczna

Fiszki służą do pracy ze standardami w ramach perspektywy metodycznej.

Perspektywa zarządzania zasobami ludzkimi

Fiszki służą do pracy ze standardami w ramach perspektywy HR.

Perspektywa
dostępności

Fiszki służą do pracy ze standardami w ramach perspektywy dostępności.

Perspektywa
techniczna

Fiszki służą do pracy ze standardami w ramach perspektywy technicznej.

Perspektywa
formalno-prawna

Fiszki służą do pracy ze standardami w ramach perspektywy formalno-prawnej.

Analiza
zespołu dydaktycznego

Fiszki służą do pracy ze standardami dla kadry dydaktycznej w ramach analizy ról.

Interaktywny pakiet materiałów

Interaktywny pakiet materiałów

Zadania i ćwiczenia do wygodnej pracy onlone

Dostępne i stale rozwijane na platformie Notion
ZASÓB

Program szkolenia

Program szkolenia

Program Szkolenia ze standardu jakościowego edukacji zdalnej dla kadry trenerskiej

Program zawiera zalecenia i metodyki na temat implementacji edukacji zdalnej w organizacjach szkoleniowych różnej wielkości. Program skupia się na:

 • Wdrożeniu SEZ - Proponuje elastyczne podejście do wdrażania standardów edukacji zdalnej, dostosowane do potrzeb i specyfiki różnych organizacji.
 • Grupy robocze - Określa różne grupy pracujące nad wdrożeniem, takie jak zespół sterujący, grupy tematyczne i kadra dydaktyczna.
 • Rozwój kadr - Podkreśla znaczenie ciągłego rozwoju personelu, integrując szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne z wykorzystaniem programu SEZ.
 • Proces rozwoju organizacji - Opisuje jak organizacje mogą przystosować się do wymogów i możliwości edukacji zdalnej, wskazując kluczowe etapy tego procesu.
 • Zrównoważony rozwój - Zaleca korzystanie z programu szkoleniowego jako środka do stałego rozwijania kompetencji kadry.
 • Zasoby szkoleniowe - Wymienia materiały szkoleniowe dostępne w różnych formatach, takie jak książki, platformy internetowe oraz narzędzia do pracy grupowej.
PDF

Konferencja

Konferencja

Digital Revolution - Standardy Edukacji Zdalnej

24.04.2024 r. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami z prelekcji:

 • Ewelina Szomborg-Gałęzowska - Kreatywna rewolucja: Design Thinking jako silnik innowacji w edukacji zdalnej
 • Monika Guzek - Edukacja zdalna: Różnorodna, inkluzywna, zrównoważona - Nowa droga do sukcesu!
 • Łukasz Sprycha -Przemiany w Zarządzaniu: Odkryj nowe możliwości rozwoju w edukacji zdalnej!
 • Przemysław Kowalski - Zdobądź przewagę w edukacji zdalnej dzięki Sztucznej Inteligencji i najnowszym trendom
 • Sławek Łais - Jakość w standardzie – praktyka utrzymania jakości usług rozwojowych.
 • Magdalena Gieras - Talent Boost: Tworzenie skutecznych programów mentoringowych w edukacji zdalnej
 • Edyta Adamczyk - Przedefiniowanie normalności: Zarządzanie Zmianą w erze edukacji online
 • Piotr Maczuga - Trener samodzielny technologicznie - dylematy i rozwiązania
 • Kasia Matuszczak - Zdalny rozwój osobisty: Motywacja i sukces w twoim zasięgu
Skip to content