Plecy

Rola: Metodyk

HomeMetodyk

W tej roli pracownik zajmuje się zaprojektowaniem usługi zdalnej lub blended learning. Jest to osoba świadoma potrzeb i oczekiwań klienta, zakładanych celów procesu i grupy docelowej. Jej główne zadania:

  • Analizuje i poznaje potrzeby i oczekiwania klienta, grupy docelowej.
  • Formułuje cele w kategoriach zmian oraz efektów.
  • Dobiera sytuacje edukacyjne adekwatne do potrzeb i celów projektu.
  • Projektuje proces szkoleniowy i buduje koncepcję metodyczną szkolenia.
  • Projektuje poszczególne sytuacje edukacyjne, aktywności.
  • Wspiera innych, na przykład autorów treści, w podniesieniu jakości metodycznej.
  • Współpracuje z ekspertami przedmiotowymi.
  • Tworzy formaty aktywności i treści stosowane przez organizację.
  • Konsultuje rozwiązania techniczne pod kątem użyteczności metodycznej.

Rola metodyka może być łączona z innymi rolami. Przykładem jest sytuacja, w której sam autor szkolenia spełnia tę funkcję i bierze na siebie zadania metodyka.

W procesie analizy potrzeb klienta i uczestników szkoleń zakres zbieranych informacji oraz ich analiza są adekwatne do cyfrowego środowiska rozwoju i procesu rozwojowego realizowanego w warunkach edukacji cyfrowej.

Cyfrowe technologie uczenia stawiają przed analizą potrzeb klienta nowe wyzwania związane z wykorzystywanymi narzędziami. Podczas analizy potrzeb i oczekiwań trzeba pozyskać informacje umożliwiające optymalny dobór rozwiązań metodycznych i technologicznych do projektu.

STANDARDY DLA TEJ ROLI:

Metodyk wspiera realizację projektu

Rola metodyka nie kończy się zwykle na projektowaniu. Często jest też jedyną osobą, która może zadbać o wysoką jakość metodyczną podczas produkcji treści lub samej realizacji szkolenia. Jako metodyk stanowisz wsparcie dla pozostałych osób realizujących projekt szkoleniowy. To ty nadajesz

Poznaj ten standard »

STANDARDY:

Perspektywy:

ROLE:

WARIANTY:

Skip to content