Plecy

Metodyk wspiera realizację projektu

HomeMetodykMetodyk wspiera realizację projektu

Rola metodyka nie kończy się zwykle na projektowaniu. Często jest też jedyną osobą, która może zadbać o wysoką jakość metodyczną podczas produkcji treści lub samej realizacji szkolenia.

Jako metodyk stanowisz wsparcie dla pozostałych osób realizujących projekt szkoleniowy. To ty nadajesz kształt szkoleniu, często formułujesz wytyczne wobec pozostałych osób biorących udział w przygotowaniu i realizacji szkolenia. Odpowiadasz na pytania, podejmujesz decyzje, czy coś jest dopuszczalne z punktu widzenia metodycznego.

Świadomy metodyk zaprojektuje szkolenie, które ułatwi mu jego bieżącą ewaluację i wyciąganie wniosków dotyczących zmian w projekcie lub produkcie.

Formułowanie wytycznych zapewniających wysoką jakość metodyczną projektu

Stwórz zestaw wytycznych, które pozwolą Tobie i innym osobom zaangażowanym w przygotowanie i realizację szkolenia przyczynić się do uzyskania wysokiej jakości metodycznej.

Metodyk definiuje, co, czyli jakie aktywności i treści będzie zawierało szkolenie i jak będą zorganizowane w strukturze kursu. Jako jedyny ma pełną wizję całego produktu, jest też osobą, która formułuje wytyczne zapewniające wysoką jakość projektu.

Metodyk często pracuje z osobą, która dostarcza treści. Jeśli nie jest ekspertem w tematyce szkolenia, to często musi zdać się na zakres tematyczny określony przez kogoś innego, jednak może zdefiniować, jak ten zakres ma wyglądać, na jakie jednostki podzielić materiał merytoryczny i jakich treści potrzebuje (np. pytań do quizów lub przykładów). Może też sformułować wytyczne dotyczące języka, sposobu pisania, długości itp. dostarczanych treści.

Często rolą metodyka jest objaśnianie osobom dostarczającym treści, jaki jest zamysł metodyczny szkolenia i jakie konwencje przyjęto w jego projektowaniu. Można powiedzieć, że metodyk to ktoś w rodzaju architekta, który wskazuje, co należy wypełnić treścią, i nadzoruje jakość wykonania.

Metodyk uczestniczy też w pracach produkcyjnych, służąc radą i wsparciem. To może być szczególnie wartościowe przy kosztownych działaniach, jak nagrywanie wideo. Lepiej dobrze przypilnować jakości na planie produkcyjnym, niż formułować uwagi po czasie wymagające ponownych dni zdjęciowych.

Wskazówki praktyczne:

 1. Twórz konkretne, zrozumiałe dla innych i proste w zastosowaniu wytyczne. Łatwiej stosować się do konkretnych wskazówek niż ogólnych koncepcji.
 2. Daj narzędzia ułatwiające stosowanie i sprawdzanie pracy w odniesieniu do wytycznych. Podawaj przykłady.
 3. Edukuj kolegów i bądź gotowy na odpowiadanie na pytanie „dlaczego”.
 4. Stosuj narzędzia, które ułatwią stosowanie się do wytycznych. Stosuj listy kontrolne, pytania kontrolne lub szablony, w których autor widzi, ile tekstu się mieści na ekranie.

Ewaluacja i doskonalenie metodycznej strony usługi

Monitoruj, ewaluuj i zbieraj informacje, wyciągaj wnioski pozwalające doskonalić usługi edukacyjne i lepiej realizować cele.

W roli metodyka projektujesz również ewaluację usługi i stosowanych rozwiązań oraz różnego rodzaju pomiary i wskaźniki. Mogą one służyć różnym celom, na przykład:

 • ewaluacja w odniesieniu do celów szkolenia – czyli sprawdzenie, w jakim stopniu są one zrealizowane;
 • ewaluacja przebiegu konkretnego szkolenia – czyli obserwacja, jak idzie konkretny proces, czy wymaga interwencji lub zmian;
 • ewaluacja stosowanych narzędzi – czyli zbieranie danych służących doskonaleniu treści, stosowanych form i platformy e-learning;
 • ewaluacja różnych wariantów treści – czyli ocena, które treści i w jakiej formie najlepiej spełniają swoją funkcję.

Ewaluacja może być realizowana na wiele sposobów, bo narzędzia techniczne pozwalają na różnorodne formy zbierania danych lub opinii. Metodyk powinien starannie zaplanować pomiar i ewaluację, by możliwie dobrze ocenić wybrany aspekt usługi. Do typowych działań w tym zakresie należy:

 • zbieranie opinii podczas szkolenia, na przykład podczas warsztatu;
 • zbieranie opinii w postaci ankiet;
 • umożliwienie wyrażania opinii przez uczestników w różnych miejscach szkolenia lub środowiska uczenia się;
 • zbieranie danych dotyczących zachowań, na przykład liczby wejść na wybrane zasoby (oglądalność) lub czas spędzony w poszczególnych aktywnościach;
 • uruchamianie i obserwacja różnych wariantów usługi (test A/B), by określić, który się najlepiej sprawdza.

Wskazówki praktyczne:

 1. Zaplanuj narzędzia ewaluacyjne w sposób atrakcyjny dla uczestnika szkolenia. Zależy Ci na tym, żeby zaangażować uczestnika w podanie rzetelnych odpowiedzi, dlatego nie przesadzaj z liczbą lub poziomem trudności pytań.
 2. Daj użytkownikom możliwość łatwego udzielania feedbacku. Na przykład umieszczenie tzw. like’a przy każdym zasobie może pomóc wyłonić najlepsze formy.
 3. Użytkownik, który chce coś powiedzieć, musi mieć przestrzeń i być wysłuchany. Zawsze na ekranie powinien być przycisk umożliwiający napisanie opinii.
 4. Naucz się wartościować i rzetelnie analizować dane ewaluacyjne. Nie zawsze najgłośniejsza opinia jest najważniejsza.
Skip to content