Plecy

Metodyk rozwija know-how firmy i stosowane podejścia metodyczne

HomeMetodykMetodyk rozwija know-how firmy i stosowane podejścia metodyczne

Jednym ze strategicznych zadań metodyka jest rozwój metodycznego know-how firmy, które znacząco wpływa na jakość i skuteczność jej usług i – co za tym idzie – jej prestiż na rynku. Metodyk określa, w jaki sposób analizuje się potrzeby, formułuje cele i przygotowuje szkolenia dla klientów.

Dobry know-how to zarówno dobre produkty i usługi, ale również efektywniejszy sposób ich osiągania wynikający z powtarzalności, doświadczenia i utrwalonych umiejętności. Stąd istotną częścią pracy jest wypracowywanie szablonów i gotowców, które pozwalają realizować zadania metodyczne w sposób efektywny.

Określenie formatów aktywności

Stwórz formaty aktywności, które pozwolą ci tworzyć nowe szkolenia bez ponownego odkrywania Ameryki. Raz a porządnie dopracuj każdy format i korzystaj przez lata.

Każda aktywność może być realizowana według pewnego przyjętego formatu, który określa, co i jak robimy. Przykładowe formaty to:

 • Format części wstępnej szkolenia – może określać, jak wygląda, co zawiera i ile trwa wideo wprowadzające szkolenie, w jaki sposób formułuje się opis szkolenia i wymagania od uczestników.
 • Format studium przypadku – określa, jak przedstawione są treści, na przykład krótki wprowadzający film wideo, opisane warunki brzegowe i wyzwanie, pytania do uczestnika szkolenia, opisy różnych wariantów postępowania itp.
 • Format wideo objaśniającego (miniwykładu) – określa, jakim językiem i co jest mówione, jakie części zawiera miniwykład, jak długo powinny trwać poszczególne części itp.
 • Format podsumowania modułu szkoleniowego – zawiera informacje, w jaki sposób podsumowujemy każdy moduł, część lub temat w szkoleniu. Daje wskazówki, jak komunikować, co było kluczowe oraz pytania do autorefleksji i do ewentualnego quizu samooceny.

Format to dobry sposób na utrzymanie jakości oraz jednolitości treści i aktywności składających się na szkolenie.

Metodyk dąży do stworzenia biblioteki różnych formatów, z których jak z klocków można składać kolejne szkolenia. Ułatwia to pracę projektancką jemu samemu i prace produkcyjne pozostałym osobom.

Formaty zwykle są opisane i wyposażone w różnego rodzaju szablony do wpisywania treści, formularze itp. Zawierają też wytyczne, jak się nimi posługiwać i przykłady zastosowania.

Wskazówki praktyczne:

 1. Opisz format, stwórz dla niego szablony i formularze, tak by można z niego było łatwo korzystać. Wyjaśnij innym osobom uczestniczącym w realizacji usługi, jak mają się w swoim zakresie do niego stosować.
 2. Przygotuj każdy format starannie – każda zainwestowana minuta zwróci się w przyszłości, jeśli format będzie dobry.
 3. Zachowaj zapis dotyczący podjętych decyzji w procesie opracowywania formatu. To pozwoli Ci rozwijać ten format w przyszłości, adaptować do lub tworzyć efektywniej inne formaty.
 4. Dobrym początkiem może być analizowanie dobrych i ciekawych przykładów, które spotykasz w dobrych produktach edukacyjnych innych metodyków. Staraj się zrozumieć, dlaczego zrobili coś tak, a nie inaczej i jakie to ma konsekwencje.

Stworzenie podejścia stosowanego przez firmę

Stwórz spójne i kompleksowe podejście, które pozwoli twojej organizacji tworzyć wysokiej jakości usługi dzięki dobrym koncepcjom i narzędziom projektowania.

Zespół metodyczny tworzy całościowe podejście do projektowania szkoleń. Może ono odwoływać się do różnych istniejących podejść, jak na przykład MapIt, Design Thinking czy ADDIE.

Podejście zwykle zawiera kolejne etapy pracy nad szkoleniem – od idei szkolenia lub zgłoszenia klienta aż po zaprojektowanie całego szkolenia, jego treści i aktywności. Etapy mogą być ułożone w formie liniowej lub w formie swojego rodzaju algorytmu, który zawiera decyzje i wskazuje, co robić w zależności od nich.

Metodyk określa często tzw. workflow, czyli proces pracy nad szkoleniem, który zawiera opis, co powstaje w kolejnych krokach, przez kogo jest przeglądane i akceptowane, jak są formułowane uwagi i jak komunikowane jest ukończenie każdego z etapów. Przykładem może być przyjęcie procesu, w którym najpierw powstaje karta potrzeb klienta, która jest następnie omawiana z klientem, uzupełniana i akceptowana przez niego, następnie powstaje plan szkolenia z opisem kolejnych aktywności i formatów treści.

Wraz ze stosowanym podejściem metodyk uczy pozostałe osoby biorące udział w przygotowaniu i realizacji szkolenia, tworzy dla nich materiały i szablony wspierające je w pracy.

Wskazówki praktyczne:

 1. Podejście powinno mieć charakter całościowy. Zaprojektuj je w sposób funkcjonalny i uporządkowany, na przykład poprzez podział na etapy. Starannie dobierz nazewnictwo, by było zrozumiałe dla osób, które nie uczestniczyły w jego tworzeniu.
 2. Kompleksowe podejście musi być użyteczne i łatwe w zastosowaniu. Dlatego stwórz konkretne narzędzia ułatwiające jego wykorzystanie, takie jak ankiety, listy kontrolne lub szablony.
 3. Jeśli stosujesz powszechnie znane metody, to tego nie ukrywaj. Być może osoby biorące udział w tworzeniu projektów już się z nimi spotkały.
 4. Stwórz materiał pozwalający poznawać wypracowane podejście i łatwo się go uczyć. Stwórz opisy, instruktaże.
 5. Podejście powinno mieć formę pisemną. Możesz stosować rozbudowany opis dla metodyków, którzy będą rozwijać to podejście oraz wersję skróconą stanowiącą esencję.
Skip to content