Plecy

Perspektywa Techniczna

HomePerspektywa Techniczna

Jak w każdej dziedzinie, trudno wyobrazić sobie, żeby technologie internetowe nie wchodziły coraz bardziej w dziedzinę edukacji. Technologie internetowe, chociaż znacząco obniżają koszty i zwiększają dostępność edukacyjnych treści, generują równie istotne wyzwania dotyczące stabilności, konfiguracji i wsparcia technicznego. Mówiąc wprost, oprogramowanie i sprzęt nie tylko muszą być dostępne, ale też muszą działać sprawnie i być bezpieczne.

Na szczęście, w obliczu narastających wymagań branża technologiczna rozwija się w kierunku coraz bardziej elastycznych i niezawodnych rozwiązań w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa). Dzięki temu firmy szkoleniowe mogą korzystać z profesjonalnie utrzymanych i zabezpieczonych platform bez zasadniczych komplikacji w zakresie ich administracji.

Odpowiedzialność za zarządzanie technologią nie kończy się jednak na wyborze dostawcy. Firma szkoleniowa musi być przygotowana na zwiększone techniczne i operacyjne wymagania ze strony klientów.

Wreszcie, technologia w edukacji zdalnej to nie tylko platformy, ale szereg oprogramowania innego typu, a także sprzęt, często drogi i skomplikowany w obsłudze na tyle, że wymaga osobnych kwalifikacji od osób go obsługujących. Czasy, gdy technologia kończyła się na umiejętności obsługi projektora multimedialnego, odeszły w zapomnienie. Dziś technologii jest nie tylko więcej, ale też odgrywa ona kluczową rolę i przez to jest elementem o wyjątkowym znaczeniu. Awarie czy błędy w stosowaniu mogą spowodować całkowite wyłączenie usługi edukacyjnej. To wiąże się oczywiście z dodatkowymi aspektami, takimi jak przetwarzanie dużych ilości danych, przepływ informacji czy wsparcie techniczne.

STANDARDY TEJ PERSPEKTYWY:

Prawidłowo działające oprogramowanie

Standard dotyczy zapewnienia niezawodności i efektywności oprogramowania wykorzystywanego w realizacji usług szkoleniowych poprzez uwzględnienie specyficznych wymagań technicznych klienta, gruntowne testowanie wszelkich nowości i zmian, oraz wdrożenie procedur minimalizujących ryzyko technicznych problemów.

Poznaj ten standard »

Tworzenie treści edukacyjnych

Standard dotyczy kompleksowego podejścia do tworzenia treści edukacyjnych, obejmującego merytoryczną precyzję, techniczne i estetyczne standardy z uwzględnieniem spójnego systemu projektowania i korekty językowej służącym temu, by zapewnić jakość i zgodność materiałów na różnych platformach i urządzeniach.

Poznaj ten standard »

Produkcja treści audio-wideo

Standard dotyczy procesu tworzenia, edycji i publikacji treści edukacyjnych w formie audio-wideo, określając wymagania techniczne i jakościowe w celu zapewnienia spójności, dostępności i wysokiej jakości materiałów dla uczestników szkoleń.

Poznaj ten standard »

Wsparcie techniczne

Standard dotyczy kompleksowego wsparcia technicznego dla uczestników i trenerów, obejmującego dostęp do niezbędnych informacji, monitoring aktywności, reagowanie w sytuacjach krytycznych oraz ciągłą analizę i doskonalenie procedur.

Poznaj ten standard »

STANDARDY:

Perspektywy:

ROLE:

WARIANTY:

Skip to content