Plecy

Standard dla Organizacji

HomeStandard dla Organizacji

Standardy Edukacji Zdalnej dla organizacji podzieliliśmy na sześć perspektyw, o czym była już mowa we wstępie. Teraz pora wyjaśnić dobór tych perspektyw. Odpowiadają one mniej więcej temu z czym możemy się spotkać prowadząc każdą firmę, nie tylko szkoleniową. Pokazuje to pewne uniwersalne cechy działalności w obszarze usług szkoleniowych i usług w ogóle. Z pewnego dystansu rzecz jasna każda firma jest podobna i w podobnie stereotypowy sposób możemy ją postrzegać. Z bliska jednak zaczynają mieć znaczenie nie tylko specyfika prowadzonej działalności, ale i rozmiar, obroty, doświadczenie biznesowe czy oferta. Spróbujmy zatem bardzo szybko przyjrzeć się poszczególnym perspektywom.

  1. Perspektywa strategiczna odpowiada za najważniejszy prawdopodobnie obszar powadzenia działalności. Nie oznacza to, że może ona zastąpić pozostałe lub że dobra strategia sama w sobie gwarantuje sukces. Strategia jest jednak domeną nadrzędną nad pozostałymi. Decyzje strategiczne będziemy później realizowali w obszarze HR-u, dostępności czy metodyki, a długofalowe skutki dla firmy nie są związane tylko ze skutecznością realizacji strategii, ale i z samą strategią. Są to często decyzje kluczowe jak: wprowadzenie (lub nie) konkretnej usługi zdalnej, która może przynieść nowych klientów, ale i skanibalizować obecne źródła przychodów.
  2. Perspektywa metodyczna jest charakterystyczna dla branży szkoleniowej. Bez względu na to, jak postrzegamy swoją misję edukacyjną, to zawsze stoi za nią metodyka uczenia, która jest immanentną cechą naszej usługi i często stanowi o jej skuteczności. Edukacja zdalna to nowe możliwości i nowe wyzwania. Możemy uczyć na wiele sposobów i stosując wiele form i narzędzi, które nie są używane w edukacji tradycyjnej. Musimy też sprostać innym wyzwaniom typowym dla edukacji zdalnej.
  3. Perspektywa zarządzania zasobami ludzkimi może się wydawać mało związana ze specyfiką organizacji szkoleniowych, ale praktyka pokazuje co innego. Często postrzegamy HR jako dziedzinę charakterystyczną dla korporacji, gdzie wyspecjalizowane działy dbają o setki czy tysiące pracowników. Czy jednoosobowa firma szkoleniowa może mówić w ogóle o zarządzaniu zasobami ludzkimi? Cóż, usługi zdalne charakteryzują się dużym poziomem specjalizacji i ilością dziedzin, które obejmują. Nie chodzi już tylko o kwestie metodyki czy dydaktyki. Mamy technologię, marketing, bezpieczeństwo, multimedia itd. Niejednokrotnie więc wspieramy się podwykonawcami, a z częścią z nich pracujemy regularnie. Czy to nie jest temat dla HR?
  4. Perspektywa dostępności to jeden z najważniejszych tematów i do tego bardzo charakterystyczny dla usług rozwojowych, choć niekoniecznie dla nich swoisty. Przez lata dostępność była raczej dodatkowym wymogiem w przetargach lub elementem regulacji prawnych. Dziś wchodzimy w czasy, gdy wszystkie nasze usługi szkoleniowe będą musiały być dostępne dla osób o różnych potrzebach, bez względu na to czy będą to usługi publiczne czy nie. Jednocześnie perspektywa ta wymaga optymalizacji i nowego podejścia choćby do metodyki i projektowania usług, w innym wypadku wymagania dostępności mogą się okazać zbyt ambitne nawet dla dużych i dobrze zorganizowanych firm.
  5. Perspektywa techniczna staje się bardzo istotna, ponieważ trudno sobie wyobrazić realizację zdalnych usług szkoleniowych bez internetu, odpowiedniego oprogramowania i sprzętu. Obejmuje nie tylko kwestie oprogramowania, które pozwala na sam proces uczenia, ale również sprzęt i oprogramowanie, które pozwalają przygotować treści cyfrowe. W tej perspektywie ważny jest również know-how, czyli umiejętności związane z wykorzystaniem różnych technologii.
  6. Perspektywa formalno-prawna kryje w sobie bardzo wiele różnych zagadnień. W zasadzie nie ma chyba dziedziny prawa, której nie musielibyśmy chociaż pobieżnie zanalizować tworząc standardy, choć kluczowe wydają się: ochrona danych i własność intelektualna, a także specyfika świadczenia usług drogą elektroniczną.

W naszym odczuciu bez względu na wielkość organizacji podział wyzwania utrzymania jakości przy realizacji usług zdalnych na mniejsze obszary (i dalej standardy, wytyczne), ułatwia systematyczne poradzenie sobie z tym wyzwaniem.

STANDARDY:

Perspektywy:

ROLE:

WARIANTY:

Skip to content