Plecy

Dripping content

HomeWariantDripping content

Ten wariant ma zwykle charakter pomocniczy i występuje w połączeniu z innymi, jednak warto zwrócić na niego uwagę ze względu na jego specyfikę.

Wariant polega na dostarczaniu w sposób periodyczny treści szkoleniowych i inspiracyjnych w postaci dosyłanych w określonych przedziałach czasu podkastów, biuletynów lub powiadomień. Nazwa dripping nawiązuje do kapania, co dość dobrze oddaje specyfikę tego wariantu.

Periodyczność, mała wielkość każdej „kropli” powodują, że jest to wariant szczególnie użyteczny w wyrabianiu nawyków lub wspieraniu wdrożenia umiejętności we własnej praktyce uczestnika szkolenia. Jest to też forma utrwalania wiedzy i umiejętności.

Perspektywa strategiczna

W modelu biznesowym mamy na ogół do czynienia z usługą wysyłkową, często będącą częścią większego projektu szkoleniowego. Stąd sposób wyceny może iść w kierunku traktowania drippingu jako części usługi lub w kierunku subskrypcyjnym.

Wyzwaniem technicznym jest zapewnienie odpowiednich narzędzi automatyzujących wysyłkę kolejnych treści – na przykład w formie newslettera lub powiadomień na telefon.

Zbudowanie biblioteki wysyłek drippingowych może stanowić inwestycję, która pozwoli efektywnie wykorzystywać metodę drippingu w przyszłości.

Perspektywa metodyczna

Dripping to zwykle dobrze rozplanowany w czasie proces, który zakłada wysyłanie kolejnych treści w odpowiedniej kolejności i ze świadomością tego, że uczestnik szkolenia dostaje je wiele tygodni po innych formach szkoleniowych. Jeśli usługa ta to dosyłanie po prostu kolejnych newsletterów, to nie musi wymagać jakiegoś szczególnego planowania.

W obszarze projektowania treści kluczowe będzie zadbanie o ich zwięzłość i użyteczność. Trzeba się liczyć z tym, że uczestnicy będą otrzymywali treści już po szkoleniu, więc jeśli nie będą odpowiednio wartościowe, to mogą je ignorować.

Perspektywa zarządzania zasobami ludzkimi

Mechanizmy „skapywania” treści powinny być zaprojektowane w sposób niezawodny i intuicyjny, a za ich działaniem powinny stać kompetentne osoby. To zadanie dla działu HR, który powinien zidentyfikować, rozwijać i utrzymywać te kompetencje wewnątrz organizacji.

Operacyjne aspekty, takie jak wysyłka powiadomień e-mail czy zarządzanie subskrypcjami, mogą wydawać się banalne, ale mają potencjał do generowania poważnych problemów. Niewłaściwie zarządzane, mogą prowadzić do błędów, które mogą być niezauważone przez dłuższy czas, z potencjalnie negatywnymi konsekwencjami dla reputacji organizacji oraz doświadczenia użytkownika.

Perspektywa dostępności

Ze względu na wbudowaną w dripping powtarzalność, warto dobrze zaplanować działania związane z dostępnością i w miarę możliwości je zautomatyzować. Na przykład, jeżeli strategia „dripping content” zakłada regularne podcasty, automatyzacja procesu generowania transkrypcji może być nie tylko korzystna, ale wręcz niezbędna.

Warto też przemyśleć alternatywne formy tej samej treści podlinkowane w wysyłanych treściach tak, by odbiorcy mogli sobie wybrać formy dla siebie dostępne i wygodne.

Perspektywa techniczna

Od strony technicznej pojawia się temat wysyłki, który wnosi kilka elementów o charakterze prawnym i technicznym, na przykład związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Od strony technicznej wymaga to zapewnienia odpowiednich mechanizmów, na przykład możliwości rezygnacji z wysyłek, możliwości żądania „zapomnienia” (RODO). Stąd warto wybrać oprogramowanie, które pozwoli efektywnie dostarczać wysyłki i spełnienie tego typu wymagań. W jakimś sensie usługa ta jest podobna do wysyłek marketingowych z elementami automatyzacji (wysyłka w odpowiednim czasie), więc warto przyjrzeć się narzędziom stosowanym we współczesnym marketingu.

Bardzo istotne jest testowanie i dobre skonfigurowanie narzędzi technicznych, by automatyczne wysyłki wychodziły do odpowiednich osób w odpowiednim czasie.

Perspektywa formalno-prawna

„Dripping content” charakteryzuje się skalowalnością i potencjalnym zasięgiem masowym, co rodzi różnorodne wyzwania formalno-prawne. Te wyzwania są często analogiczne do tych, z którymi organizacje spotykają się w kontekście marketingu treści.

Najważniejszą kwestią jest uzyskanie i zarządzanie zgodami od odbiorców. Konieczne jest, aby zgody były jednoznaczne i dokumentowane. Mechanizmy zarządzania zgodami muszą być efektywne i zautomatyzowane w miarę możliwości. Obejmuje to możliwość łatwego zapisu i wypisania się z listy odbiorców, a także przechowywania zgody i zarządzania nią w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

Ponieważ „dripping content” może być dystrybuowany na szeroką skalę, a efekty nie zawsze są od razu widoczne, wykorzystanie odpowiednich narzędzi do pomiaru i oceny skuteczności jest niezbędne. Monitoring i analiza danych to kroki, które organizacja musi podjąć w kontekście zarządzania ryzykiem i zgodnością.

Skip to content