Plecy

O Projekcie

HomeO Projekcie

Certes Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Digital Creators realizuje od 01.09.2022 do 30.04.2024 projekt: ,,Standardy edukacji zdalnej” finansowany z Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

EOG

Projekt “Standardy edukacji zdalnej” korzysta z dofinansowania o wartości 123 870 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest opracowanie standardów edukacji zdalnej dla podmiotów edukacyjnych i szkoleniowych w celu zapewnienia wysokiej jakości nauczania.

  • Tytuł projektu: Standardy edukacji zdalnej - Standards for distance education
  • Numer projektu: EOG/21/K4/W/0124W/0234
  • Okres realizacji: Okres realizacji: 01.09.2022 – 30.04.2024

Cele i oczekiwane efekty projektu:

  • Celem projektu będzie opracowanie standardu minimum dla podmiotów edukacyjnych i szkoleniowych uprawiających tą formę edukacji w celu zapewnienia jakości procesu nauczania poprzez: opracowanie i rekomendowanie standardu minimum w zakresie edukacji zdalnej dla podmiotów edukacyjnych i szkoleniowych- ze szczególnym uwzględnieniem zasady dostępności opracowanie standardu dla kadry trenerskiej, uprawiającej tą formę edukacji wdrożenie pilotażowe standardów w organizmie Wnioskodawcy opracowanie szkolenia /kursu dla praktyków edukacji w celu kształcenia ich kompetencji i kwalifikacji z zakresu edukacji zdalnej przeprowadzenie 5 szkoleń pilotażowych ze standardów edukacji zdalnej dla trenerów/ edukatorów/ animatorów opracowanie i uruchomienie kursu e-learningowego dot. Standardów przygotowanie i wydanie publikacji książkowej dotyczącej standardów edukacji zdalnej na rynku edukacyjnym organizacja konferencji promującej założenia projektu i standardów- wśród potencjalnie zainteresowanych jednostek zajmujących się edukacją i szkoleniami, połączona z promocją książki.
  • Obszary interwencji prowadzące do utworzenia podwyższenia jakości edukacji zdalnej: analiza używanych narzędzi edukacyjnych pod kątem technologicznymi formuł edukacyjnych analiza narzędzi pod kątem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami- zgodnie z ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Analiza metodyczna pod kątem potrzeb uczestnika z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami oraz charakteru formuły prowadzenia zajęć opracowanie treści szkoleniowych dotyczących edukacji zdalnej w oparciu o dostępne narzędzia i formuły edukacyjne działania edukacyjne i upowszechniające standard.

Oczekiwany wpływ projektu oraz zapewnienie trwałość:

  • Projekt zainicjuje stworzenie platformy dla środowiska edukacyjnego w zakresie standardów jakościowych edukacji zdalnej. Siła oddziaływania wnioskodawcy i dotarcia pozwoli na skomunikowanie treści dla bardzo dużej skali adresatów. Dzięki projektowi organizacje edukacyjne będą mogły zaangażować się w opracowanie standardu, przeanalizować stan jakości edukacji zdalnej u siebie oraz wdrożyć nieodpłatnie założenia w oparciu opracowane wytyczne – tym samym podniosą jakość swojego kształcenia zdalnego.
  • Kadry trenerskie i edukatorzy korzystający w pracy z formuły zdalnej lub planujący ją wykorzystywać, dzięki udziałowi w szkoleniu zdobędą wiedze i umiejętności pozwalające na polepszenie swojego warsztatu pracy. Wytworzone materiały po zakończeniu projektu będą nadal dostępne na otwartych licencjach – zarówno standard jak i programy szkoleń dla kadr – Wnioskodawca i Fundacja będą z nich korzystać w swojej praktyce rozwojowej i wykorzystywać w celu zapewnienia jak najwyższej jakości produktów edukacyjnych oraz kadr z którymi współpracują. Podobnie pozostałe instytucje będą mogły z tej wiedzy skorzystać. Powstały kurs online po zakończeniu projektu będzie nadal dostępny nieodpłatnie dla kadry edukacyjnej i szkoleniowej.
  • Projekt zakłada swoim działaniami oddziaływanie ogólnopolskie. Niemniej Fundacja zamierza rezultaty wypracowanych treści wykorzystywać w projektach edukacyjnych na poziomie międzynarodowym. Trwałość będzie zapewniona poprzez: utrzymanie www projektu, na której będą zamieszczone opisy standardów, publikacja online oraz zapisy działań upowszechniających jak webinaria element edukacyjny będzie utrzymany przede wszystkim poprzez pozostawienie na platformie wnioskodawcy dostępu do kursu w zakresie jakości edukacji zdalnej dla kadry trenerskiej wnioski i produkty ww. będą wykorzystywane w innych projektach i działaniach merytorycznych (konferencje, seminaria, spotkania branżowe) w których będą brać udział eksperci zatrudnieni jako kadra projektu.

STANDARDY:

Perspektywy:

ROLE:

WARIANTY:

Beneficjent:

Certes Sp. z o.o.
Hafciarska 11
04-704 Warszawa

NIP: 5213445303
REGON: 141029299
KRS: 0000283010

Partner:

Fundacja Digital Creators
Puławska 457
02-844 Warszawa

NIP: 9512485324
REGON: 383515492
KRS: 0000789007
Skip to content