Plecy

Zespoły

HomeZespoły

W ramach prac projektowych powołanych zostaje sześć zespołów obszarowych:

  1. Zespół ds. analizy strategicznej, którego tematem prac są: wartości, cele, zasoby: ludzkie, techniczne, know-how, wytworzone i wykorzystane produkty edukacyjne.
  2. Zespół ds. analizy metodycznej, którego tematem prac są: metodyka pracy online, projektowanie nowych usług online, tworzenie formatów typy produktów edukacyjnych, adaptacja do formuły online istniejących produktów edukacyjnych, składowe usługi edukacyjnej, adresowanie etapów procesu, działania około szkoleniowe – uzupełniające procesy podstawowe online.
  3. Zespół ds. analizy zasobów ludzkich, którego tematem prac są: role i funkcje, role w procesie edukacji zdalnej: trenerskie / autorskie / redakcyjne / techniczne.
  4. Zespół ds. analizy dostępności, którego tematem prac są: dostępność narzędzi cyfrowych, formuła pracy online z osobami ze szczególnymi potrzebami.
  5. Zespół ds. analizy technicznej rozwiązań edukacyjnych, którego tematem prac są: narzędzia, standardy, kwalifikacje edukatorów, granica zasobów wewnętrznych i outsourcingu, bezpieczeństwo danych, praca na narzędziach własnych i zewnętrznych, dokumentacja i ewaluacja procesu edu – aspekt techniczny.
  6. Zespół ds. analizy formalno-prawnej, którego tematem prac są: prawa autorskie, ochrona danych, wizerunku, polityka prawna w zakresie pozyskiwania/udostępniania, pozyskiwanie zasobów i treści z sieci.

Zespoły posiadają swoje stałe składy, które mogą być tymczasowo poszerzane o specjalistów dziedzinowych, np. prawników czy programistów.

 

Zespół ds. analizy strategicznej:

Zespół ds. analizy metodycznej:

Zespół ds. analizy zasobów ludzkich:

Zespół ds. analizy dostępności:

Zespół ds. analizy technicznej rozwiązań edukacyjnych:

Zespół ds. analizy formalno-prawnej:

STANDARDY:

Perspektywy:

ROLE:

WARIANTY:

Skip to content