Plecy

Rola: Trener

HomeTrener

Trener to osoba, która bezpośrednio pracuje dydaktycznie z uczestnikiem szkolenia.

To może być forma pracy synchronicznej, na przykład podczas webinaru lub warsztatu online, a może być asynchroniczna – na przykład prowadzenie szkolenia kohortowego, forum, udzielanie informacji zwrotnych, sprawdzanie zadań, coaching, mentoring itp.

Podczas zajęć synchronicznych trener jest główną osobą mającą najbliższy i bezpośredni kontakt z uczestnikami szkolenia. On ustala zasady, umawia się z uczestnikami na zasady pracy i organizuje zajęcia. Na ogół jest też pierwszą linią pomocy technicznej dla uczestników.

Ilość i różnorodność sytuacji, w których może się znaleźć trener, jest olbrzymia. Dlatego tak liczą się jego umiejętności i doświadczenie. Jednak jeszcze ważniejsza może okazać się wiedza dotycząca różnych sytuacji specyficznych dla edukacji cyfrowej, nawet jeśli sytuacje te rzadko występują.

  • Co zrobić w przypadku awarii internetu?
  • Czy zmuszać uczestników do włączenia kamerki?
  • Jak zareagować, gdy tracimy z kimś kontakt?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań powinny być trenerowi znane zawczasu.

Trenerzy, szczególnie ci doświadczeni, mają zwykle wiele opracowanych technik pracy z grupą. Ważne jest, żeby byli w stanie adaptować swoje techniki i styl pracy do warunków pracy zdalnej. Stąd bardzo podkreślamy ciągły rozwój trenera.

STANDARDY DLA TEJ ROLI:

Prowadzenie synchronicznych zajęć zdalnych

Zajęcia prowadzone synchronicznie za pomocą narzędzi zdalnej komunikacji internetowej, takich jak Zoom, MS Teams i podobnych, wydają się w swojej formie najbliższe pracy trenera na zajęciach w sali szkoleniowej. Jednak to nie oznacza, że tak łatwo je prowadzić, ponieważ na

Poznaj ten standard »

Asynchroniczna praca z uczestnikami szkolenia

Formy asynchroniczne, czyli takie, które nie wymagają działania w tym samym czasie wielu osób, mogą się wydawać gorsze od bezpośredniego kontaktu podczas zajęć synchronicznych. Mają jednak wiele zalet, które powodują, że warto je stosować w projektach szkoleniowych. Przykładowe formy asynchroniczne to:

Poznaj ten standard »

Wspieranie osób uczących się

Podobnie jak w edukacji tradycyjnej, czyli w sali szkoleniowej, w edukacji cyfrowej bardzo istotnym zadaniem trenera jest wspieranie uczestników szkolenia w tym, by czuli się bezpiecznie, wiedzieli, co robić i byli w stanie zrealizować zakładane aktywności. Środowisko cyfrowe rozszerza potrzeby

Poznaj ten standard »

Angażowanie osób uczących się

Bez zaangażowania nie ma uczenia. Pracując bezpośrednio z uczestnikiem szkolenia, masz duży wpływ na poziom jego zaangażowania. Zaangażowanie może wynikać z wielu rzeczy. Należą do nich: nazwa szkolenia, dobrane treści i formy, jakość wykonania treści do samodzielnej nauki, sposób prowadzenia,

Poznaj ten standard »

Uczestniczenie w nagraniach w roli prowadzącego

Jedną z form pracy trenera może być występowanie w roli osoby prowadzącej szkolenie na nagraniach wideo. W wielu zdalnych formatach szkoleniowych udostępnia się uczestnikom szkoleń nagrania wideo z osobą prowadzącą, która prowadzi uczestnika, wyjaśnia, opowiada itp. Takie podejście łączy w

Poznaj ten standard »

STANDARDY:

Perspektywy:

ROLE:

WARIANTY:

Skip to content