Plecy

Angażowanie osób uczących się

HomeTrenerAngażowanie osób uczących się

Bez zaangażowania nie ma uczenia. Pracując bezpośrednio z uczestnikiem szkolenia, masz duży wpływ na poziom jego zaangażowania.

Zaangażowanie może wynikać z wielu rzeczy. Należą do nich: nazwa szkolenia, dobrane treści i formy, jakość wykonania treści do samodzielnej nauki, sposób prowadzenia, aktywności i sposób ich realizacji itp. Masz na nie większy lub mniejszy wpływ.

Jesteś w interakcji synchronicznej lub asynchronicznej z uczestnikami szkolenia. To daje Ci możliwość obserwowania uczestników i adaptacji swojej pracy do ich potrzeb, by utrzymać ich wysoki poziom zaangażowania. W grupowych formach synchronicznych może przyglądać się potrzebom grupy i na nie reagować.

Warto również zdać sobie sprawę, że sama Twoja obecność, czyli obecność człowieka w procesie szkoleniowym, może być czynnikiem angażującym.

Budowanie świadomości

Zbuduj w świadomości uczestnika obraz szkolenia, jego korzyści, przebiegu, tego, co go czeka, w taki sposób, by chciał w nim wziąć udział.

Na decyzję osoby dorosłej o zaangażowaniu wpływa między innymi jej świadomość dotycząca samego szkolenia. Możesz swoją narracją, pytaniami, podsumowaniami i proponowanymi aktywnościami ją budować.

Świadomość szkolenia budujesz od pierwszego kontaktu z uczestnikami. Uświadamiasz im, w czym biorą udział, dlaczego warto się zaangażować i jak dalej będzie przebiegała praca na szkoleniu. Możesz zarówno skutecznie zachęcić do szkolenia, jak i zniechęcić.

W edukacji cyfrowej istnieje wiele narzędzi i form szkoleniowych, które pozwalają wpływać na świadomość. Oto kilka przykładów wykorzystania zalet zdalnej edukacji do budowania świadomości:

 • Autodiagnoza na początku szkolenia i rekomendowanie uczestnikowi aktywności na podstawie jej wyników. Ta swego rodzaju personalizacja szkolenia wzmacnia poczucie uczestnika, że szkolenie jest dla niego.
 • Swoboda wyboru ścieżki szkoleniowej i realizowanych treści wzmacnia poczucie dostosowania szkolenia do indywidualnych potrzeb. Podobnie umożliwienie korzystania z różnych wariantów treści.
 • Podkreślanie możliwości zastosowania nabytych umiejętności poprzez udostępnienie różnych przykładów, studiów przypadku, z którymi uczestnik może się identyfikować.
 • Umożliwienie pracy we własnym tempie przez użycie materiałów do samodzielnej nauki.
 • Budowanie świadomości rozwoju dzięki mechanizmom grywalizacji.
 • Uczynienie nauki przyjemną poprzez atrakcyjne treści i aktywności.

Wpisujesz się w działania budujące świadomość i zaangażowanie uczestników przez swoje działania – na przykład przekonanie uczestników, że sobie poradzą, zadawanie odpowiednich pytań refleksyjnych, namawianie uczestników do wskazania, jak wykorzystają efekty szkolenia w swojej praktyce, odpowiadanie na pytania uczestników i wiele innych.

Wskazówki praktyczne:

 1. Rozważ, co jest najbardziej pociągające dla uczestników w Twoim szkoleniu. Odwołuj się do tego możliwie często.
 2. Postaraj się przygotować sobie tzw. test windy, czyli krótki tekst na 2–3 zdania, który zachęci do szkolenia.
 3. Stosuj słownictwo nawiązujące do zadań i praktyki zawodowej uczestników oraz do ich bolączek i potrzeb.
 4. Poszukaj w Internecie metod Personas i Value Proposition – pomogą one skupić Twoją uwagę na świadomości odbiorcy szkolenia.

Aktywizowanie procesu i stosowanie angażujących form

Aktywizuj i angażuj uczestnika szkolenia, stosując aktywne formy

Trener dysponuje wieloma środkami do aktywizacji uczestników szkolenia. Nie ma nic złego w ciekawym wywodzie lub krótkim wykładzie. Czasami to formy świetnie realizujące niektóre cele. Warto jednak ograniczać ilość form pasywnych na rzecz aktywizacji uczestnika, które często uruchamiają emocje, wiele ekscytacji i satysfakcji.

Aktywizować można na wiele sposobów. Oto kilka z nich.

 • zastąpienie długiego wywodu przez pytania lub wyzwania;
 • zastosowanie rozwiązań nieliniowych, jak scenariusz wariantowy (branching scenario);
 • wykorzystanie współdzielonych tablic lub dokumentów do wspólnego wpisywania pomysłów, przykładów;
 • wprowadzenie interaktywnych elementów w treściach szkoleniowych.

Dobierz takie formy pracy, by zwiększać zaangażowanie i wciągać uczestnika we wspólną pracę. Aktywność, praca w zespołach, dyskusje, praca na własnych przypadkach uczestników z pewnością pozytywnie wpłyną na poziom zaangażowania.

Wskazówki praktyczne:

 1. Postaraj się dla kluczowych punktów szkolenia wymyślić różne formy aktywne i je przetestuj.
 2. Zamień przedstawienie jakiegoś tematu na pytanie do uczestników. Takie zgadywanki wyzwalają dobre emocje.
 3. Wykorzystaj narzędzia aktywizacji poprzez proste zabawy wbudowane w Twoją platformę lub zewnętrzne (jak Kahoot, Mentimeter itp.).

Zaspokajanie potrzeb uczestników

Bądź wrażliwy na potrzeby uczestników i je zaspokajaj, wykorzystując możliwości edukacji cyfrowej.

Angażowanie ma swoją dynamikę i może się zmieniać w trakcie szkolenia. W dużej mierze zależy ono od potrzeb uczestników. Gdy trafią na trudności, mogą się zniechęcić. Gdy za bardzo zagłębią się w teorię, mogą potrzebować pokazania, jak nowa wiedza i umiejętności przydadzą się w ich życiu.

Zadbaj o zaangażowanie uczestników, reagując na zaobserwowane lub zgłoszone potrzeby. Wykorzystuj do tego potencjał edukacji cyfrowej.

Pomyśl w kategoriach moments that matter, czyli chwil, które mają szczególne znaczenie i mogą nawet być przełomem. Zapewne z własnego rozwoju pamiętasz takie chwile – należą do nich często momenty:

 • Eureki – czyli oświecenia, zrozumienia jakiegoś trudnego zagadnienia;
 • usłyszenia, że sobie poradzę;
 • dobrej, indywidualnej informacji zwrotnej;
 • zrozumienia, jak to, czego się uczę, może zmienić moją pracę lub życie;
 • dostrzeżenia związku z tym, co wiem;
 • osiągnięcia pierwszego sukcesu – na przykład w ćwiczeniu;
 • możliwość pracy i swobodnej ekspresji w grupie;
 • i wiele innych.

Wskazówki praktyczne:

 1. Na początku zajęć zapytaj uczestników, czego oczekują i potrzebują. Postaraj się w toku zajęć zaadresować te potrzeby.
 2. Zastanów się, co może być ważnym momentem dla uczestnika szkolenia. Zadbaj o to, by takie momenty miały szanse zaistnieć.
 3. Zadaj sobie pytanie, kiedy w Twoim procesie uczestnik po raz pierwszy doświadczy tego, co może się stać chwilą, która ma znaczenie – kiedy odniesie pierwszy sukces, kiedy zobaczy związek między szkoleniem a jego potrzebami, kiedy otrzyma dobry, precyzyjny feedback.
 4. Jeśli potrzeby uczestnika znacząco odstają od potrzeb grupy, wykorzystaj różne kanały do ich indywidualnego zaspokojenia – na przykład doślij mu coś po zajęciach pocztą elektroniczną.

Dbanie o atrakcyjność

Zadbaj, by aktywności i treści były pociągające na różne sposoby

Atrakcyjne treści, interakcje czy aktywności są w stanie znacząco zwiększać zaangażowanie. Najprawdopodobniej uczestnicy szkolenia znacznie się ożywią, gdy usłyszą „zagrajmy w taką grę”. Ważna jest też atrakcyjność wizualna i atrakcyjny interfejs użytkownika.

Atrakcyjność ma wiele twarzy. Oto kilka przykładów.

 • atrakcyjność wizualna – ładna forma, dobrze zaprojektowana grafika, design treści szkoleniowych;
 • atrakcyjność interfejsu i doświadczenia (UX) – sposób pracy w stosowanych narzędziach (platforma, współdzielone tablice itp.);
 • atrakcyjność intelektualna – ciekawe nazewnictwo, metafory, ujęcie, konkluzje, refleksje;
 • atrakcyjność procesu – aktywności, które wydają się dobrym pomysłem na spędzenie czasu;
 • zabawowość – wprowadzenie elementów gier i zabaw w proces uczenia, wykorzystanie „fajnych”, typowych dla zabaw artefaktów, plansz, kart, karteczek;
 • atrakcyjność pracy w grupie – aktywności grupowe, zespołowe;
 • atrakcyjność ekspresji – pole do wyrażania opinii, ekspresji własnych poglądów, przemyśleń, dzielenie się własnymi doświadczeniami;
 • atrakcyjność informacji zwrotnej – koncentrowanie uwagi na uczestniku, przekazywanie mu informacji o jego postępach;
 • atrakcyjność domknięcia – zakończenie etapu lub zadania, uzyskanie znaczącego rezultatu, otrzymanie nagrody.

Wykorzystuj środki, jakie Ci daje edukacja cyfrowa, do budowania atrakcyjności, jednocześnie dbając o atrakcyjność stosowanych środków.

Wskazówki praktyczne:

 1. Pomyśl, jak przedstawić wspólną pracę na szkoleniu. Słowa „poeksperymentujmy”, „pobawmy się”, „sprawdźmy to w praktyce” mogą dobrze przyciągać uczestników.
 2. Znajdź na szkoleniu czas na pracę blisko uczestnika, ćwiczenie, dobrą informację zwrotną, dyskusje. Możesz ten czas zdobyć, przenosząc co pasywniejsze działania (np. poznawanie teorii) na inne tryby uczenia.
 3. Spójrz krytycznie na atrakcyjność wizualną materiałów, slajdów i innych rzeczy. Popraw, ile się da.
 4. Pomyśl nad ciekawymi zwrotami, nazwami, metaforami – wywołają zapewne uśmiech na twarzy uczestników, ale przede wszystkim dadzą się skuteczniej zapamiętać.
Skip to content