Plecy

Badanie potrzeb uwzględnia potrzeby mające wpływ na dobór form i metod szkoleniowych

HomeMetodykBadanie potrzeb uwzględnia potrzeby mające wpływ na dobór form i metod szkoleniowych
 • Edukacja cyfrowa to bogactwo form i metod, w jakich i jakimi możemy uczyć. Pozwala wyjść poza ograniczenie, którym jest realizacja w sali szkoleniowej, odbywająca się w jednym czasie dla całej grupy. W edukacji cyfrowej można realizować działania synchroniczne lub asynchroniczne. Można też budować środowisko uczenia, w którym osoby kształcone będą uczyły się w sposób bardziej indywidualny. Jednak wybór najlepszych metod i form, które organizacja może zaproponować klientowi, może wymagać zebrania dodatkowych informacji. Przykładowo: Czy grupa osób uczących się jest jednorodna?
 • Czy uczący się mają czas przeznaczony na samodzielną naukę?
 • Czy organizacja klienta ma jakieś doświadczenia z e-learningiem? Jak jest odbierany przez pracowników?
 • Jaka jest strategia dalszego rozwoju pracowników? Może możemy ją wesprzeć?
 • Jakie są oczekiwania dotyczące monitorowania procesu szkoleniowego?
 • Jakie formy aktywności są preferowane przez uczestników? Jaki jest stosunek do rywalizacji, pracy grupowej?
 • Jakie są cele w kategoriach zmiany? Jak poza samym szkoleniem możemy je wspierać?

Realizacja tego standardu wymaga od osoby zbierającej informacje do analizy potrzeb znajomości współczesnej metodyki szkoleń cyfrowych, znajomości produktów firmy i efektów, które pozwalają osiągnąć. Dzięki temu można zaproponować klientom na przykład działania wspierające: wyrabianie nawyków, wytrwanie w zmianie, inspirację do działania, wsparcie mentorskie w procesie zmiany i wiele innych. Elastyczność charakterystyczna dla edukacji cyfrowej pozwala na różnorodne formy zaspokajania potrzeb klientów, jednak to wymaga ich dobrej znajomości i biegłości w stosowaniu środków dydaktycznych.

Analiza potrzeb uwzględnia techniczne aspekty usługi

Zadbaj o zebranie informacji kluczowych dla sprawnej realizacji projektu szkoleniowego od strony technicznej.

Analiza wielu z nich nie wymaga zaawansowanych kompetencji technicznych. Na przykład rozstrzygnięcie czy pracownicy organizacji mają warunki, by słuchać (słuchawki lub indywidualne pomieszczenia), jest zrozumiałe dla osób nietechnicznych. W tym przypadku rolą osoby badającej potrzeby jest zebranie takich informacji, które pozwolą zrealizować usługę bez problemów i barier technicznych. Przykładowe pytania, które nie wymagają zaawansowanej wiedzy technicznej, to:

 • Czy Państwa pracownicy mają warunki, by korzystać z warsztatu online? Czy mają mikrofony? Czy mogą na czas warsztatu być w spokojnym miejscu, pozbawionym zakłóceń?
 • Czy na komputerach służbowych nie są zablokowane przez pracodawcę potrzebne w procesie serwisy (na przykład Dokumenty Google, dostęp do zewnętrznych platform e-learning)?
 • Czy pracownicy będą korzystać z usług z użyciem smartfonów, tabletów czy komputerów?

Niektóre informacje zbierane w procesie analizy potrzeb mogą wymagać udziału osób z kompetencjami IT. Przykładem może być spełnienie wymagań klienta dotyczących bezpieczeństwa, które w przypadku korporacji często mają charakter bardzo techniczny. W tym przypadku rolą osoby zajmującej się analizą potrzeb jest zwykle zadbanie o komunikację pomiędzy osobami technicznymi po stronie klienta i własnej organizacji. Nadal jednak osoba ta musi wiedzieć, jakie pytania zadać. A to jest bezpośrednio powiązane z metodami szkoleniowymi, które oferujemy.

Technologia daje nam świetne narzędzia, ale muszą zadziałać, aby spełnić swoją rolę.. Dlatego warto zadbać o stronę techniczną w badaniu potrzeb i tam, gdzie się da robić to, co w IT jest naturalne – sprawdzać i testować.

Wskazówki praktyczne:

 1. Stwórz listę kontrolną technicznych rzeczy do sprawdzenia dla każdego rodzaju usługi. Najlepiej ją spisać, ponieważ część pytań może być trudna dla pracowników HR lub działu szkoleń klienta.
 2. Ustal, czy możliwe będą testy newralgicznych elementów usługi, np. przepustowość łącza czy dostęp przez VPN.
 3. Zapewnij kanał komunikacyjny pomiędzy osobami technicznymi po stronie dostawcy usługi oraz klienta.

Analiza potrzeb i oczekiwań klientów i uczestników szkoleń uwzględnia wymogi dostępności

Uwzględnij w procesie analizy potrzeb i oczekiwań potrzeby w zakresie dostępności.

Współczesne szkolenia powinny być projektowane w sposób dostępny dla osób o różnych potrzebach). Jednym z ważnych elementów pozwalających zapewnić dostępność jest znajomość specjalnych potrzeb uczestników szkoleń i w miarę możliwości zaspokojenie ich.

Narzędzia stosowane w procesie zbierania potrzeb powinny umożliwiać uczestnikom wyrażenie swoich potrzeb indywidualnych. Jednocześnie organizacja powinna być przygotowana na różne potrzeby uczestników.

Wskazówki praktyczne:

 1. Dodaj do opisu projektu (briefingu z klientem) pytania dotyczące specjalnych oczekiwań.
 2. Umożliw w procesie komunikacji z uczestnikiem zgłaszanie indywidualnych potrzeb.
 3. Przekonuj klienta do zakupienia usługi realizowanej w sposób dostępny – na przykład zawierającej alternatywne formy szkoleniowe dla różnych uczestników.

W procesie badania potrzeb wykorzystywany jest potencjał narzędzi cyfrowych

Wykorzystaj potencjał narzędzi cyfrowych do efektywnego badania potrzeb i oczekiwań klientów.

Nowoczesna edukacja stawia więcej wyzwań przed badaniem potrzeb szkoleniowych, ale jednocześnie daje wiele nowych narzędzi i możliwości w tym zakresie. Oto kilka przykładowych możliwości:

 • Analiza danych i Big Data. Dzisiaj praktycznie wszystko, co robimy, pozostawia ślad cyfrowy, a systemy informatyczne zawierają olbrzymie zbiory danych dotyczących efektów działań pracowników, ich zachowań, wydajności lub osiąganych rezultatów. To dane, które mogą być dobrą podstawą projektowania procesu rozwojowego.
 • Systemy LMS (platformy e-learning). W organizacjach, które wykorzystują internetowe platformy wspierające uczenie, znajdziemy szereg danych dotyczących historii szkoleń każdego z uczestników, preferencji szkoleniowych, osiąganych wyników i obszarów sprawiających trudność osobom indywidualnym i całym grupom.
 • Ankiety i formularze online. Stosunkowo łatwo i niskim kosztem można zbierać dane bezpośrednio od szkolonych osób lub interesariuszy szkolenia dzięki ankietom i formularzom online.
 • Narzędzia oceny umiejętności. Istnieje wiele cyfrowych narzędzi pozwalających na ocenę umiejętności, określanie predyspozycji i identyfikowania luk kompetencyjnych.
 • Platformy społecznościowe i feedback. Dobrym źródłem pozyskiwania danych o opiniach uczestników szkoleń mogą być platformy społecznościowe oraz łatwy sposób udzielania informacji zwrotnej, na przykład polubienia konkretnych form czy zasobów.

Efektywne zbieranie danych i analiza potrzeb szkoleniowych wymagają dobrego zaprojektowania mechanizmów, które pozwolą to zrobić.

W większych projektach istotnym może się okazać porządkowanie danych i udostępnienie ich wszystkim osobom zaangażowanym, na przykład trenerom i wykonawcom treści elektronicznych. W takim przypadku warto rozważyć narzędzia współdzielenia plików i pracy grupowej.

Wskazówki praktyczne:

 1. Uzgodnij z klientem korporacyjnym, jakie dane dotyczące wyników lub zachowań uczestników mogą być dostępne w jego systemach informatycznych i w jakim zakresie można z nich skorzystać.
 2. Stwórz bazę narzędzi typu ankiety, formularze, scenariusze rozmowy, które pozwolą szybko zbierać dane w kolejnych projektach.
 3. Udostępnij klientowi narzędzia zabierania opinii, na przykład formularze, by rozpropagował je wśród swoich pracowników lub menedżerów.
Skip to content