Plecy

Wizerunek i komunikacja

HomePerspektywa strategicznaWizerunek i komunikacja

Standard dotyczy efektywnego zarządzania wizerunkiem i komunikacją w organizacji, z naciskiem na komunikowanie różnorodnych, nowoczesnych form realizacji usług oraz wykorzystanie zasobów edukacyjnych i kompetencji personelu do promowania pozytywnego i innowacyjnego wizerunku.

Obecnie zbudowanie wizerunku nowoczesnego dostawcy usług edukacyjnych i szkoleniowo-rozwojowych staje się koniecznością. Jest to czas, kiedy tradycyjne formy szkoleniowe ewoluują w skomplikowane ekosystemy, w których różnorodność i innowacyjność idą w parze z jakością i efektywnością. Umacnia to potrzebę wprowadzenia standardów, które będą adresować kluczowe wytyczne takie jak „Komunikuj różnorodne nowoczesne formy realizacji usług” oraz „Wykorzystuj zasoby edukacyjne i ludzi do promocji wizerunku”.

Dawniej dominujące modele szkoleń typu e-learning, oparte na jednowymiarowych prezentacjach czy finalizujących naukę quizach, stają się reliktem przeszłości. Ich echa nadal wpływają jednak na publiczną percepcję usług szkoleniowych, co czyni zarządzanie wizerunkiem i komunikacją bardziej istotnymi niż kiedykolwiek. Teraz organizacje muszą oferować nie tylko tradycyjne metody nauczania, ale również nowoczesne formy wsparcia, takie jak mentoring on-demand, bazy wiedzy i kropelkowe dostarczanie treści (dripping content), które składają się na zintegrowaną i spersonalizowaną ścieżkę rozwojową.

Zarządzanie tym złożonym portfolio usług wymaga od organizacji przejrzystości, precyzji i innowacyjności w komunikacji. Nie jest to tylko problem wykorzystania zaawansowanych narzędzi marketingowych, ale też kształtowania percepcji przez ekspertyzę, wartość i ciągłość w edukacji. Tym samym wprowadzenie tych dwóch wytycznych w standardzie nie tylko ustanawia ramy dla efektywnej komunikacji i zarządzania wizerunkiem, ale również stwarza organizacjom możliwość wykorzystania swojej wiedzy i zasobów do budowania solidnej pozycji na konkurencyjnym rynku usług edukacyjnych i szkoleniowych.

Korzystając z tego standardu, organizacje będą w stanie z większą pewnością i skutecznością wykreować swoją tożsamość jako innowacyjnych i zróżnicowanych dostawców usług rozwojowych, zarówno w oczach obecnych, jak i potencjalnych klientów. Dzięki temu będą one mogły mocniej wpłynąć na kształtowanie przyszłości w dziedzinie uczenia się przez całe życie i usług szkoleniowo-rozwojowych.

Komunikuj różnorodne nowoczesne formy realizacji usług

Kontekst

Rynek jest zatłoczony i konkurencyjny; nowe technologie i metody pedagogiczne ciągle wprowadzają rewolucje w sposób, w jaki edukacja jest dostarczana i konsumowana. Dlatego komunikacja tych form usług jest kluczowa zarówno dla pozyskania, jak i utrzymania klientów.

Działanie

Komunikowanie nowoczesnych form realizacji usług to strategiczna decyzja, która ma daleko idące implikacje. Nie chodzi tutaj tylko o poinformowanie klienta, że „mamy kursy online”. Chodzi raczej o zilustrowanie, jak różnorodne i elastyczne są te kursy, jakie technologie wspierają proces nauki, jakie są możliwości adaptacyjne do indywidualnych potrzeb uczestników i jak te wszystkie elementy łączą się w koherentną i efektywną ścieżkę rozwojową. Organizacje powinny dążyć do budowania komunikatu, który oddaje bogactwo i głębokość ich oferty oraz jest zrozumiały zarówno dla laików, jak i dla zaawansowanych użytkowników.

Istotne też jest to, aby komunikowana różnorodność, a także wsparcie nowoczesnych technologii nie przesłaniały sedna przekazu, którym jest dobrze sprofilowana i odpowiadająca na potrzeby rynku oferta. Nie chodzi o to, aby porzucić dobre i sprawdzone metody na rzecz nowoczesnych i modnych. Zadanie polega raczej na tym, aby to, co nowe, weszło do strategii komunikacji marketingowej i było prezentowane w sposób niepozostawiający złudzeń, że jest kluczową częścią usługi, a nie jedynie atrakcyjnym dodatkiem technologicznym, który wypada mieć w portfolio.

Wskazówki praktyczne:

 1. Wykorzystaj wielokanałową strategię komunikacji: umieść informacje o formach usług nie tylko na stronie internetowej, ale również w materiałach reklamowych, prezentacjach i innych punktach kontaktu z klientem.
 2. Stwórz różne scenariusze użytkowania: prezentuj to, jak różne formy usług mogą być stosowane w różnorodnych kontekstach i dla różnych grup docelowych.
 3. Udostępnij przypadki użycia i opinie klientów: autentyczne historie sukcesu i opinie zadowolonych klientów mogą być potężnym narzędziem w pokazywaniu, jak nowoczesne formy usług przynoszą konkretne korzyści.
 4. Znajdź balans między językiem technicznym a dostępnym: zbyt dużo żargonu może odstraszyć niektórych potencjalnych klientów, ale zbyt uproszczona komunikacja może zaniedbywać istotne niuanse.
 5. Monitoruj i aktualizuj komunikację: nowoczesne formy usług edukacyjnych są w stałym rozwoju. Upewnij się, że twój sposób komunikowania tych usług jest równie dynamiczny i aktualny.

Podsumowanie:

Komunikowanie różnorodnych, nowoczesnych form realizacji usług to więcej niż tylko informowanie o dostępnych opcjach; to strategiczny element budowania wartości i reputacji w oczach klientów. Poprzez przejrzystą, wielowymiarową i aktualną komunikację organizacje szkoleniowe nie tylko zwiększają swoje szanse na pozyskanie i utrzymanie klienta, ale również cementują swoją pozycję jako liderzy w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych.

Wykorzystuj zasoby edukacyjne i ludzi do promocji wizerunku

Kontekst:

Obecnie rynek edukacyjny jest zalewany ogromną ilością informacji, więc budowanie wizerunku eksperckiego poprzez wartościowe zasoby edukacyjne i ludzki kapitał jest wręcz niezbędne, aby zaistnieć w świadomości klientów. Aktywne pozycjonowanie się jako autorytet w danej dziedzinie nie tylko wzmacnia markę, ale także sprawia, że firma staje się bardziej atrakcyjna dla potencjalnych klientów i partnerów. Dlatego też zasoby edukacyjne oraz ludzki kapitał firmy powinny być świadomie i strategicznie wykorzystywane do promocji wizerunku.

Działanie:

Promowanie wizerunku firmy szkoleniowej przez wykorzystanie zasobów edukacyjnych i ludzkich to skomplikowany, ale wartościowy proces. Wymaga on przemyślenia, jakie treści są najbardziej atrakcyjne dla docelowej grupy i jak je najlepiej dostarczyć. Wartościowy content marketing nie polega tylko na publikacji artykułów i postów, ale także na zastosowaniu szerokiej gamy formatów – od webinarów po podcasty, od infografik do e-booków. Oczywiste więc staje się, że takie działania mogą być kosztowne i czasochłonne. Trudno działać bez opracowania planu w zakresie content marketingu. Trzeba też wiedzieć, że w dziedzinie tej bardzo cenione są jakość, unikalność i regularność publikacji. Tym samym bardzo trudno jest osiągnąć sukces poprzez zautomatyzowaną promocję w mediach społecznościowych, działającą z naciskiem na wywołanie szybkiego wrażenia. Odbiorcy, którzy cenią autorytet danej marki, oczekują od niej pewnego poziomu merytorycznego.

Poza tym ludzie stanowią często niewykorzystany zasób w budowaniu wizerunku. Eksperci, trenerzy czy pracownicy mogą stać się ambasadorami firmy, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem w mediach społecznościowych, nawiązując dialogi z potencjalnymi klientami i zwiększając tym samym zasięgi oraz autorytet firmy w sieci. Jest to szczególnie ważne, ponieważ odbiorcom usług rozwojowych trudno jest utożsamiać się z marką jako taką. Znacznie lepiej rezonują oni w kontaktach z ludźmi, a więc ekspertami reprezentującymi daną markę. Nie bez powodu mówi się czasami o relacjach human-to-human zamiast przestarzałego już nieco business-to-business (B2B) czy business-to-client (B2C).

Wskazówki praktyczne:

 1. Inwentaryzacja zasobów: zidentyfikuj, jakie zasoby edukacyjne są już dostępne oraz jaką wiedzę posiadają pracownicy. Odpowiedz na pytanie, jak te zasoby mogą być przetworzone w celach marketingowych.
 2. Plan publikacji: stwórz harmonogram publikacji, który będzie regularny i spójny z oczekiwaniami odbiorców. Jeśli masz wątpliwości, w sieci znajdziesz dużo poradników na temat tworzenia strategii content marketingowych.
 3. Personal branding dla pracowników: zachęć ekspertów i trenerów do aktywności w mediach społecznościowych. Pomagaj im w kreowaniu własnego wizerunku, który w naturalny sposób wpisuje się w wizerunek firmy. Możesz przygotować im praktyczne narzędzia, np. szablony graficzne, które mogą wykorzystać od ręki.
 4. Mechanizmy zbierania leadów: wykorzystaj narzędzia do content marketingu, które pozwalają na zbieranie danych o potencjalnych klientach i zarządzanie zgodami marketingowymi.
 5. Zastosuj różne formaty: e-booki, webinary, podcasty, kursy online – używaj różnych form, aby dotrzeć do różnorodnej publiczności.
 6. Monitoring i analiza: śledź efektywność różnych działań i modyfikuj strategie w zależności od wyników.

Podsumowanie:

Budowanie wizerunku eksperckiego poprzez wykorzystanie zasobów edukacyjnych i ludzkich nie jest jedynie dodatkiem do działalności szkoleniowej. To integralny element strategicznego planu marketingowego, który, jeśli zostanie wykonany poprawnie, może skutecznie zwiększyć widoczność, autorytet i ostatecznie rentowność firmy. Ustalenie siebie jako lidera w dziedzinie edukacji wymaga zatem nie tylko doskonałej jakości usług edukacyjnych, ale także strategicznego i efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów do celów promocyjnych.

Skip to content