Plecy

Harmonogram

HomeHarmonogram

Projekt Standardy Edukacji Zdalnej był realizowany zgodnie z następującym harmonogramem:

 1. 09-2022 – 05-2023 – Opracowanie założeń treści oraz dokumentów do standardu dla organizacji w wersji roboczej.
 2. 09-2022 – 08-2023 – Opracowanie założeń do standardu dla kadry szkoleniowej.
 3. 08-2023 – 10-2023 – Wdrożenie testowe standardu u wnioskodawcy i zgromadzenie informacji zwrotnej nt. jego funkcjonowania.
 4. 09-2022 – 07-2023 – Konsultacje standardów z podmiotami edukacyjnymi i kadrą trenerską.
 5. 07-2023 – 10-2023 – Przygotowanie materiałów szkoleniowych do szkoleń dla kadry trenerskiej.
 6. 10-2023 – 12-2023 – Organizacja i przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla kadry trenerskiej. 
 7. 09-2023 – 11-2023 – Wyprodukowanie kursu e-learningowego
 8. 11-2023 – 04-2024 – Uruchomienie i udostępnienie kursu e- learningowego wraz z jego obsługą.
 9. 10-2022 – 04-2024 – Wsparcie doradcze ekspertów dot. rozwiązań i praktyk w zakresie edukacji zdalnej.
 10. 12-2022 – 03-2024 – Ewaluacja prowadzonych działań dotyczących pracy nad standardami.
 11. 09-2023 – 12-2023 – Opracowanie ostatecznej wersji standardu.
 12. 03-2023 – 01-2024 – Przygotowanie i produkcja publikacji książkowej.
 13. 01-2024 – 01-2024 – Organizacja konferencji upowszechniającej i promocja książki. 
 14. 12-2022 – 04-2024 – Kampania online promująca działania w projekcie online. 
 15. 01-2024 – 04-2024 – Dystrybucja książki.
 16. 05-2022 – 04-2024 – Zarządzanie projektem.

Wizualizacja harmonogramu (w kolejności występowania prowadzonych działań):

No Data Found

Skip to content