Plecy

Footer

HomeFooter

Projekt “Standardy edukacji zdalnej” korzysta z dofinansowania o wartości 123 870 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest opracowanie standardów edukacji zdalnej dla podmiotów edukacyjnych i szkoleniowych w celu zapewnienia wysokiej jakości nauczania.

Skip to content